Informace o zpracování osobních údajů

Vážení obchodní partneři,

v souladu s čl. 12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen ,,GDPR“) Vás informujeme o zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s naším obchodním vztahem.

Správcem Vašich osobních údajů je společnost SPEEDDRILL, s.r.o., se sídlem Okružní 690, Osnice, 252 42 Jesenice, IČO: 26745704, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 91087.

Správce zpracovává osobní údaje poskytnuté subjektem údajů v rozsahu nutném pro plnění smluvního vztahu se správcem nebo osobní údaje shromážděné jinak a zpracovávané v souladu s platnými právními předpisy, případně k plnění zákonných povinností.

Údaje zpracovávané správcem:

  • obchodní firma smluvního partnera, případně jméno a příjmení, IČO, DIČ, sídlo podnikání;
  • jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa osob pověřených jednat za smluvního smluvního partnera nebo kontaktních osob;
  • číslo bankovního účtu a název bankovního institutu (v případě realizace smluvního vztahu).

Osobní údaje jsou zpracovávány po nezbytně nutnou dobu, v souladu s aktuální legislativou. Po uplynutí této doby je s osobními údaji nakládáno dle smluvního ujednání a platného spisového a skartačního plánu.

Každý subjekt údajů má právo na:

  • získání informace o zpracování osobních údajů;
  • přístup k osobním údajům;
  • přenos údajů;
  • opravu neúplných nebo nepřesných osobních údajů;
  • výmaz osobních údajů, pokud není v rozporu s oprávněnými zájmy správce údajů;
  • podání stížnosti u dozorového orgánu v případě, že zpracování osobních údajů je protiprávní.

SPEEDDRILL, s.r.o.
Okružní 690, Osnice, 252 42 Jesenice
E-mail: info@speeddrill.cz
IČO: 26745704
DIČ: CZ26745704

Kde nás najdete?

Kancelář

Okružní 690, Osnice, 252 42 Jesenice