Naše služby

Realizujeme pokládku inženýrských sítí metodou řízeného vrtání a mikrotunelování. Rychlost, přesnost, šetrné provedení a snížení nákladů na obnovu komunikací, přepravu hmot i na dopravní opatření jsou nezanedbatelné výhody, které tyto metody přináší oproti výkopové technologii. Disponujeme nejsilnějším strojem v České republice pro horizontální řízené vrtání – VERMEER NAVIGATOR D80x100 Serie II – který je kompletně vybaven pro skalní vrtání. Jsme vybaveni k provedení až 500 m dlouhého vrtu. V krátkých délkách dokážeme zrealizovat podvrt o průměru až 800 mm.

Provádíme protlaky PVC chrániček zemní raketou do průměru 110 mm a do délky 13 m. Výhodou jsou malé nároky na prostor pro umístění stroje. V případě volných kapacit realizujeme také beranění ocelových chrániček až do průměru 500 mm.

Zajišťujeme kompletní výstavby vodovodů a kanalizací včetně přípojek, pokládky kabelových vedení VN a NN a přeložky inženýrských sítí.

Metodou berstlining zatahujeme nové potrubí stejné nebo větší dimenze, jako je potrubí ve stávající trase při současném trhání a roztlačování stávajícího potrubí. Jsme schopni zatahovat potrubí až do průměru 500 mm v úsecích 50 – 100 m. Metodou reliningu zatahujeme potrubí o menší dimenzi do stávajícího potrubí, čímž se v případě naddimenzovanosti sníží průtok.

Dodáváme stavby na klíč, provádíme výkopy stavebních jam, hrubé terénní úpravy a demolice. Okrajově se zabýváme rekonstrukcemi budov a obnovami rybníků.

Zajišťujeme odstávání bentonitových směsí a kalů.

Přehrát video

O nás

Společnost SPEEDDRILL, s.r.o. vznikla v roce 2003, přičemž navazuje na aktivity společnost Zemní Protlaky s.r.o. založenou v roce 1994. Naše firma nalezla uplatnění zejména v oblasti bezvýkopové pokládky inženýrských sítí, se kterou má víc než dvacetileté zkušenosti.
Provádíme bezvýkopové výstavby vodovodů, kanalizací, plynovodů, včetně přípojek, dále pokládky kabelových vedení VN a NN a přeložky inženýrských sítí. Okrajově se zabýváme výstavbami komunikací, rekonstrukcemi budov a obnovami rybníků. Hlavní činností firmy jsou však bezvýkopové technologie.

Máme oprávnění Báňského úřadu k činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu dle § 3 písm. c)-f) a § 3 písm. i) zákona č.61/1988 Sb., Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.

STROJNÍ VYBAVENÍ

Řízené bezvýkopové technologie​

Neřízené bezvýkopové technologie

bagry

Berstlining

SACí bagry

Nákladní automobily

Zařízení pro vrtání skalního podloží MUD MOTOR

STROJNÍ VYBAVENÍ

Řízené bezvýkopové technologie​

Berstlining

Neřízené bezvýkopové technologie

bagry

SACí bagry

Nákladní automobily

Zařízení pro vrtání skalního podloží MUD MOTOR

Evropská Unie

Název projektu: Pokročilá technologie pro bezvýkopové podvrty
Reg.č. projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/19_250/0019549
Cíl projektu: pořízení nové generace vrtných souprav, digitální transformace a technologický pokrok společnosti
Financováno za podpory EU.

Chcete využít našich služeb?

Kontaktujte nás

Kde nás najdete?

Kancelář

Okružní 690, Osnice, 252 42 Jesenice