Naše služby

Realizujeme pokládku inženýrských sítí metodou řízeného vrtání a mikrotunelování. Rychlost, přesnost, šetrné provedení a snížení nákladů na obnovu komunikací, přepravu hmot i na dopravní opatření jsou nezanedbatelné výhody, které tyto metody přináší oproti výkopové technologii. Disponujeme nejsilnějším strojem v České republice pro horizontální řízené vrtání – VERMEER NAVIGATOR D80x100 Serie II – který je kompletně vybaven pro skalní vrtání. Jsme vybaveni k provedení až 500 m dlouhého vrtu. V krátkých délkách dokážeme zrealizovat podvrt o průměru až 800 mm.

Provádíme protlaky PVC chrániček zemní raketou do průměru 110 mm a do délky 13 m. Výhodou jsou malé nároky na prostor pro umístění stroje. V případě volných kapacit realizujeme také beranění ocelových chrániček až do průměru 500 mm.

Zajišťujeme kompletní výstavby vodovodů a kanalizací včetně přípojek, pokládky kabelových vedení VN a NN a přeložky inženýrských sítí.

Metodou berstlining zatahujeme nové potrubí stejné nebo větší dimenze, jako je potrubí ve stávající trase při současném trhání a roztlačování stávajícího potrubí. Jsme schopni zatahovat potrubí až do průměru 500 mm v úsecích 50 – 100 m. Metodou reliningu zatahujeme potrubí o menší dimenzi do stávajícího potrubí, čímž se v případě naddimenzovanosti sníží průtok.

Dodáváme stavby na klíč, provádíme výkopy stavebních jam, hrubé terénní úpravy a demolice. Okrajově se zabýváme rekonstrukcemi budov a obnovami rybníků.

Zajišťujeme odstávání bentonitových směsí a kalů.

Přehrát video

O nás

Společnost SPEEDDRILL, s.r.o. vznikla v roce 2003, přičemž navazuje na aktivity společnost Zemní Protlaky s.r.o. založenou v roce 1994. Naše firma nalezla uplatnění zejména v oblasti bezvýkopové pokládky inženýrských sítí, se kterou má víc než dvacetileté zkušenosti.
Provádíme bezvýkopové výstavby vodovodů, kanalizací, plynovodů, včetně přípojek, dále pokládky kabelových vedení VN a NN a přeložky inženýrských sítí. Okrajově se zabýváme výstavbami komunikací, rekonstrukcemi budov a obnovami rybníků. Hlavní činností firmy jsou však bezvýkopové technologie.

Máme oprávnění Báňského úřadu k činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu dle § 3 písm. c)-f) a § 3 písm. i) zákona č.61/1988 Sb., Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.

STROJNÍ VYBAVENÍ

Řízené bezvýkopové technologie​

Neřízené bezvýkopové technologie

bagry

Berstlining

SACí bagry

Nákladní automobily

Zařízení pro vrtání skalního podloží MUD MOTOR

STROJNÍ VYBAVENÍ

Řízené bezvýkopové technologie​

Berstlining

Neřízené bezvýkopové technologie

bagry

SACí bagry

Nákladní automobily

Zařízení pro vrtání skalního podloží MUD MOTOR

Chcete využít našich služeb?

Kontaktujte nás

Kde nás najdete?

Kancelář

Okružní ul., 252 42 Osnice