SPEEDDRILL s.r.o.

Tento moderní pracovní postup je založen na zatahování potrubí do předem připraveného vrtu. Celý postup začíná provedením řízeného vrtu o průměru 70 mm a délce až 500 m. Průběh vrtu je monitorován pomocí detektoru, který snímá signály ze sondy ve vrtací hlavě. Tento systém dává možnost určit pro vrt optimální trasu a vytáhnout se případným překážkám v dráze vrtu. Po dokončení základního vrtu se pomocí rozšiřovacích hlav postupně zvětší průměr na potřebnou velikost. Tato moderní metoda najde široké uplatnění při výstavbě inženýrských sítí (vodovody, plynovody, potrubí pro kabeláž, atd).


Výhody řízené bezvýkopové technologie pokládky potrubí
  • zásahy do komunikací jsou oproti klasickým výkopům minimální - odpadá odvoz vytěžené zeminy a dovoz materiálu na zásyp
  • možnost vyhnutí se překážkám v trase vrtu
  • možnost provedení pokládky i pod hladinou vodních ploch
  • vrtací metoda je několikanásobně rychlejší než klasické výkopy
  • odpadají dopravní uzávěry a náklady na dopravní značení